Məqalələr / Ginekoloji Xəstəliklər

Normada uşaqlıq yolu müxtəlif mikroorqanizmlərin inkişafı üçün turş və zəngin oksigenli mühitə malikdir. Uşaqlıq yolunun təbii mikroflorasının 95 faizi süd turşusunu əmələ gətirən laktobakteriyalardan ibarətdir. Həmən turş mühit bir sıra zərərverici mikroblara qarşı təbii qoruyucu mexanizmdir. Təbii mikroflora balansı pozulduqda laktobakteriyaların sayı azalır zərərverici mikroorqanizmlərin sayı isə əksinə artır. Buna gətirən səbəblər müxtəlifdir.- məsələn: müxtəlif dərman preparatları ( antibiotik), uşaqlıqdaxili spiral ,bəzi xəstəliklər və infeksiyalar, hormonal dəyişiklik,artıq çəki və s. kimi səbələri qeyd etmək olar.