Ginekoloji xidmətlərimiz

Ginekoloji xidmətlərimiz
- Ginekoloji xəstəliklərin müalicəsi
- Sonsuzluğun müalicəsi
- Hamiləliyin tətbiqi
- Ağır hamiləliklərin aparılması
- Vaginal Histerektomiya
- Ön-arxa kolporafiya
- TOT-Trans Obuturator Tape
- Labioplastika
- Vaginal septumun kəsilməsi
- Paravaginal kistanın çıxarılması
- Vaginal güdülün suspenziyası
- Laparotomik əməliyyatlar
- Diaqnostik laparotomiya
- Laparotomik boruların bağlanması
- Laparotomik tubektomiya
- Laparotomik adgezgolizis
- Laparotomik endometriozisin müalicəsi
- Laparotomik miomektomiya
- Laparotomik ooferekektomiya (bir və ya iki tərəfli)
- Laparotomik salpingoektomiya
- Laparotomik total histerektomiya
- Laparotomik subtotal histerektomiya
- Laparotomik uşaqlığın suspenziyası
- Laparotomik uşaqlıq boynu güdülünün götürülməsi
- Laparotomik uşaqlıqdan kənar hamiləlik
- Laparotomik yumurtalığın pazvari rezeksiyası
- Laparotomik yumurtalığın kistinin çıxarılması
- Laparotomik BURCH əməliyyatı
- Bartolin vəzi absesinin açılması
- Bartolin vəzi kistinin çıxarılması
- Diaqnostik qaşıntı (endometrium servikal kanal)
- Endometrial küretaj
- Endoservikal küretaj
- Endometrial biopsiya (pipel korneal ilə)
- Servikal biopsiya
- Spiral taxılması
- Spiral çıxarılması
- İpi uşaqlıq daxilinə qaçmış spiralın çıxarılması
- Vaginal biopsiya
- Vulvanın biopsiyası
- Uşaqlıq boynu eroziyasını loop vasitəsilə kəsilib götürülməsi
- Servikal polipin götürülməsi
- Vaginal əməliyyatlar
- Vaginal histerektomiya
- Ön-arxa kolporafiya + pernioplastika
- Labioplastika
- Vaginal seprumun kəsilməsi
- Paravaginal kistanın çıxarılması
- Vaginal güdülün suspenziyası
- Diaqnostik laporoskopiya
- Laparoskopik boruların bağlanması
- Laparoskopik miomektomiya
- Laparoskopik BURCH əməliyyatı
- Laparoskopik metroplastika
- Laparoskopik salpingo-ooferekektomiya
- Laparoskopik tubektomiya
- Laparoskopik uşaqlığın suspenziyası
- Laparoskopik uşaqlıq boynu güdülünün çıxarılması
- Laparoskopik yumurtalığın kistinin çıxarılması
- Laparoskopiya ilə adgezgolizis
- Laparoskopik Histerektomiya
- Laparoskopik Radikal histerektomiya
- Histeroskopik əməliyyatlar
- Diaqnostik histeroskopiya
- Histeroskopik miomektomiya
- Histerokskopiya ilə uşaqlıq daxili sinexiyaların açılması
- Histeroskopik ablasiya
- Histeroskopik polipektomiya
- Histeroskopik septum rezeksiya
- Histereskopiya ilə yad cismin çıxarılması
- Təbii doğuşların idarə olunması
- Ağrısız doğuşların idarə olunması
- Keysəriyyə əməliyyatı ilə doğuşlar.